NYT FRA LOB

Læs seneste nyt fra LOB herunder:

31. marts 2020:

“Bestyrelsen for Lind Old Boys har som en konsekvens af Covid-19 situationen besluttet at udsætte generalforsamlingen for regnskabsåret 2019. Ifølge vedtægterne skal årsmødet/generalforsamlingen afholdes inden udgangen af april måned, men som alt ser ud nu med regeringens mange påbud og tiltag for at passe på os, ser vi ingen anden udvej end en udsættelse. Det er vigtigt, at alle der ønsker at deltage i årsmødet/generalforsamlingen kan føle sig tryg og sikker i en større forsamling, som vi vil blive. Der udsendes ny indkaldelse til generalforsamling med 14 dages varsel i.h.t. vedtægterne når det bliver muligt og forsvarligt.”