NYT FRA LOB

Læs seneste nyt fra LOB herunder:

31. juli 2020:

Indkaldelse til Generalforsamling

Søndag, den 27. september 2020 kl. 12.15 i LOBbyen

Dagsorden iht. vedtægternes §9: 1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer

7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, skal være fremsendt til formanden, Allan Thomsen, senest 8 dage før generalforsamlingen.

På valg til bestyrelsen:

Bent Jensen – modtager genvalg.

Jørgen Eybye – modtager genvalg.

Reno Olesen – udtrådt af bestyrelsen.

Men, modkandidater til bestyrelsen er mere end velkomne.

_

Dagens udfordringer:

Kl. 09.45 Vi mødes i LOBbyen i kælderen under hal 2, hvor foreningen er vært ved en ”lille ting”, så vi kan ønske hinanden en rigtig god dag.

Kl. 10.00 Valgfri kondiløb eller cykelløb til Skærbæk Sø – P-plads, hvor der igen i år serveres lune deller og bestyrelsen vil sørge for en god jægerte og andre forfriskninger, så vi ikke vender ”udtørrede” hjem til LOBbyen.

Kl. 12.15 Generalforsamling i LOBbyen

Kl. 14.00 (ca.) Vi spiser en god herremiddag og selvfølgelig serveres der kaffe/kage/cognac.

Efter spisningen er der masser af hyggeligt samvær med rafling, kortspil og vittigheder.

Ja, der er selvfølgelig også en poolturnering, hvor årets poolmestre bliver kåret.

Kl. 19.00 Seneste tidspunkt for afslutning på en hyggelig dag.

_

Mød nu op til en hyggedag, og vær med til at også du sætter dit præg på foreningen.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen


Niels Arne Markusen, nielsarne@alpi.dk, 2121 1409

Ben Jensen, bluesbent@jensen.mail.dk, 6169 0397

Henry Gade, h.gade@kabelmail.dk, 2811 6974

Karl-Jørgen Nielsen, karljytte@hotmail.com, 2335 3553

Jørgen Eybye Nielsen, jbeybye@gmail.com, 2278 7735

Allan Thomsen, ath@jysk.dk, 4174 1679

_________________________________

31. marts 2020:

“Bestyrelsen for Lind Old Boys har som en konsekvens af Covid-19 situationen besluttet at udsætte generalforsamlingen for regnskabsåret 2019. Ifølge vedtægterne skal årsmødet/generalforsamlingen afholdes inden udgangen af april måned, men som alt ser ud nu med regeringens mange påbud og tiltag for at passe på os, ser vi ingen anden udvej end en udsættelse. Det er vigtigt, at alle der ønsker at deltage i årsmødet/generalforsamlingen kan føle sig tryg og sikker i en større forsamling, som vi vil blive. Der udsendes ny indkaldelse til generalforsamling med 14 dages varsel i.h.t. vedtægterne når det bliver muligt og forsvarligt.”