KROKET

Kroket 

Som medlem af Lind Old Boys kan du uden yderligere kontingentbetaling blive registreret medlem af Lind Kroket, der som selvstændig forening er en underafdeling af Lind Old Boys. 
 
Foreningens ca. 30 medlemmer spiller kroket på fodboldbanerne ved Lind Hallen hver tirsdag og torsdag eftermiddag fra kl. 13.00 – ca. 16.00 
 
Såfremt du ønsker yderligere oplysning om denne forening kan du rette henvendelse til 
 
Arne Vesterager 
Anne-Maries Vej 5, Lind 
7400 Herning 
Tlf.nr. 9712 0974 
Mobil 4160 0974 
Mail ulla.arne@privat.dk