KROKET

Kroket 

Som medlem af Lind Old Boys kan du uden yderligere kontingentbetaling blive registreret medlem af Lind Kroket, der som selvstændig forening er en underafdeling af Lind Old Boys. 
 
Foreningens ca. 30 medlemmer spiller kroket på fodboldbanerne ved Lind Hallen hver tirsdag og torsdag eftermiddag fra kl. 13.00 – ca. 16.00 
 
Såfremt du ønsker yderligere oplysning om denne forening kan du rette henvendelse til 
 

Dorte Jørgensen
Tlf. 61262648
Dorte.bjarne@privat.dk