LØBER

Mødetid: Hver søndag omklædt kl. 10.00  
Mødested: Omklædningsrum under hal 2. 
 
Der løbes, enkelte nøjes med at gå, i omegnen af Lind og Rind. 
Ruternes længde og løbeturenes hastighed aftales ved start. 
Alle kan være med. 
 
Sjakbajs: 
Søren Ankerstjerne 
Knudmoseparken 147, Lind 
7400 Herning 
Mobil 2073 1777