LOBBYEN

Foreningens klublokale, LOBbyen, er beliggende i kælderen under hal 2 i Alpi Hallerne. Her er der tale om et rigtigt godt klublokale med TV, poolbord, bar og bordfodbold.
Lokalet er samlingspunkt for foreningens medlemmer, og bruges:
• efter hjemmekampene af fodboldholdene,
• efter løbeturen (søndag formiddag),
• til hyggeligt samvær onsdag aften og lørdag middag.
I lokalet kan der købes vand, øl, chips, chokolade og der er gratis kaffe.
Klubaftener:
Hver onsdag fra kl. 19.30 til ca. 21.30 er der klubaften, hvor der er mulighed for hyggeligt samvær med f.eks. et spil pool.
Der er endvidere TV, således at der onsdag aften, er mulighed for at se europæisk fodbold.
Lørdag formiddag:
Hver lørdag fra kl. 11.00 til kl. 13.00 er LOBbyen ligeledes åbent for at få en hyggelig sludder og måske et spil pool.
Pool:
I vinterhalvåret gennemføres der poolturneringer i såvel single- som doublerækker.
Endvidere bliver der afholdt enkeltstående turneringer, som afvikles på en enkel aften.
Såfremt du har lyst til hyggeligt samvær med et spil pool, se fodbold eller bare en snak, så mød op i LOBbyen.
Såfremt du har spørgsmål kan du rette henvendelse til bestyrrelsen